| KONTROLA PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Podle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který platí od 1.1.2009, je povinností nemocného zdržovat se na uvedené adrese pobytu a umožnit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného, v době prvních 14 dní také kontrolu zaměstnavatelem. Porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může vést ke zkrácení nebo odejmutí nemocenské.

Náš efektivní systém kontrol Vám pomůže ušetřit Vaše finanční prostředky jak na výplatu nemocenských dávek v případě fingované pracovní neschopnosti, tak případně náklady na Vašeho pracovníka, pověřeného těmito kontrolami.
| Zaslání měsíčních výpisů provedených kontrol a informačního protokolu o kontrole.
| Ceník na vyžádání zašleme.


||| poskytované slevy
  | 10-20% stálí klienti
|
10-30% při souběhu s některou z výše uvedených služeb

| webdesign © Qido