| OSTRAHA
V oblasti poskytování bezpečnostních služeb pracuje naše agentura již od roku 1997. Za tuto dobu se nám podařilo vytvořit plně funkční základnu pracovníků. Naší prioritou je kvalifikovaně plnit požadavky našich klientů k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob. Klademe důraz na spolehlivost a bezúhonnost našich zaměstnanců a jejich profesionální přístup ke klientům.

||| zajišťujeme
| střežení průmyslových objektů, kancelářských budov, bytových komplexů, staveb apod.
|
hlídkové a kontrolní práce
| hlídání parkovišť
| recepční služby s ostrahou - obsluha ústředen, informační služba
|
dodavatelsky zajistíme elektronickou ochranu objektu a instalaci monitorovacího zařízení (možno i na naše náklady

Střežíme objekty všech typů, bez ohledu na velikost, po celých 24 hodin, popř.dle časových požadavků klienta. Naši pracovníci jsou proškoleni, prošli psychologickými testy a potřebnými bezpečnostními předpisy a jsou bezúhonní. Jsou oděni do uniformy a vybaveni prostředky mírnější obrany. Na přání zákazníka pracují ve společenském oděvu. Psovodi používají psa služebního plemene s odpovídajícím výcvikem.

||| ceny
  | cena za výkon fyzické ostrahy - od 95 Kč/hod.
|
cena operativního zajištění služeb - od 135 Kč/hod.

Cena závisí na délce výkonu ostrahy. Nezávazně – po konzultaci - Vám zdarma vypracujeme návrh ostrahy celého objektu včetně cenové kalkulace. Systematicky je prováděna metodicko-kontrolní činnost vedením agentury přímo v místě střeženého objektu, čímž je zajištěn operativní přístup k okamžitému plnění požadavků klienta, vyplývajících z provozních situací. Bezplatná montáž K.O.S. / kontrolního obchůzkového systému / umožňuje kontrolu a následné vyhodnocení obchůzek ve střeženém objektu. Firma ID Servis má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu u Kooperativy a.s. pojišťovny
.
| webdesign © Qido