| RECEPCE

||| zajistíme

  | provoz recepce v maximálním rozsahu
|
recepční činnost spolu s ostrahou celého objektu včetně monitoringu
|
obsazení pracovníky s potřebnou kvalifikací a jazykovou vybaveností
|
dodavatelsky zajistíme montáž elektronického bezpečnostního zařízení včetně docházkového systému


Recepční služby jsme schopni zajišťovat 24 hodin denně. Pracovníci recepce jsou oděni ve firemních stejnokrojích společenského charakteru. Naše recepční služba tedy uspokojí poptávku po zajištění jakéhokoliv typu objektu, včetně luxusních hotelů či společenských událostí.


||| mezi recepční služby patří
  | informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu
| internetový informační systém pro předávání informací
| dohled nad režimem vstupu osob do objektu
|
klíčové hospodářství
| vedení příslušné dokumentace
|
přepojování hovorů
| příjem pošty
|
administrativní činnost (zadávání faktur do systému, objednávky atd.)
| webdesign © Qido